Αρχική Για μας Επικοινωνία

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας - Κλασσικά χρόνια

Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας - Κλασσικά χρόνια - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Στο τριακοστό δεύτερο μάθημα, του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου της ιστορίας της Δ' Δημοτικού, με τίτλο "Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας" θα μάθουμε για την μεγάλη μάχη στα

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο - Κλασσικά χρόνια

Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο - Κλασσικά χρόνια - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Στο τριακοστό πρώτο μάθημα, του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου της ιστορίας της Δ' Δημοτικού, με τίτλο "Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο", θα μάθουμε για τον

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη - Κλασσικά χρόνια

Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη - Κλασσικά χρόνια - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Στο τριακοστό μάθημα, του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου της ιστορίας της Δ' Δημοτικού, με τίτλο "Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη", θα μάθουμε για τη ζωή των Μακεδόνων πριν

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Η ηγεμονία της Θήβας - Κλασσικά χρόνια

Η ηγεμονία της Θήβας - Κλασσικά χρόνια - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Στο εικοστό ένατο μάθημα, του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου της ιστορίας της Δ' Δημοτικού, με τίτλο "Η ηγεμονία της Θήβας", θα μάθουμε για το συνέδριο που έγινε στην Σπάρτη με θέμα την