>Adsense 1

Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας - Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας - Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Στο 5ο (πέμπτο) κεφάλαιο, στην Β ενότητα του βιβλίου της ιστορίας της Ε' Δημοτικού, με τίτλο "Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας", θα μάθουμε για τα εσωτερικά και εξωτερικά
γεγονότα, που κλόνισαν το κράτος. Συγκεκριμένα, για τις επιθέσεις των γειτονικών λαών, για την αύξηση της δύναμης του στρατού, για κάποιες ακριτικές επαρχίες που αποσχίστηκαν από την αυτοκρατορία και για τους διωγμούς κατά των Χριστιανών. Έπειτα για την προσπάθεια του Διοκλητιανού να λύσει τα προβλήματα με το σύστημα της τετραρχίας, για τους συνάρχοντες και για την ανάληψη της διοίκησης από τον Κωνσταντίνο. Τέλος, για τις αλλαγές που έκανε ο Κωνσταντίνος, που οδήγησαν τους ιστορικούς να τον ονομάσουν Μέγα και τους χριστιανούς Άγιο.

Πάμε να δούμε τις λύσεις και τις απαντήσεις, στις εργασίες και στα ερωτήματα του βιβλίου και του τετραδίου εργασιών.

1. Ποια από τα προβλήματα της αυτοκρατορίας προσπάθησε να αντιμετωπίσει ο Κωνσταντίνος με τα διοικητικά μέτρα που πήρε;
Ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κράτους και να επιτύχει την καλύτερη διοίκηση της αυτοκρατορίας:
• Για να αντιμετωπίσει τις λεηλασίες, οργάνωσε διπλωματικές επαφές με τους γειτονικούς λαούς.
• Αναδιοργάνωσε τον διασπασμένο από την τετραρχία στρατό.
• Διόρισε έπαρχους με πολλές εξουσίες στις περιφέρειες του κράτους, ώστε να αποφύγει την απόσχιση ακριτικών επαρχιών.
• Έκοψε νέο χρυσό νόμισμα, που κυκλοφόρησε παντού και τόνωσε την οικονομία.
• Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο.


2. Το διάταγμα της ανεξιθρησκίας εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και στην εποχή μας;

Χάρη στο Διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ. κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε όποιο Θεό θέλει. Το συγκεκριμένο διάταγμα ήταν η προσπάθεια του Κωνσταντίνου να σταματήσει τους διωγμούς κατά των χριστιανών. Έτσι ο χριστιανισμός διαδόθηκε και έγινε επίσημη θρησκεία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Σήμερα, το διάταγμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να πιστεύουν σε όποια θρησκεία θέλουν, όμως είναι υποχρέωσή τους να σέβονται και να μην καταπατούν τις θρησκευτικές επιλογές των υπολοίπων.

Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων


Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις σχετικές με το μάθημά μας.

1. Συμπληρώστε στα κενά ορθογώνια τα ονόματα των τετραρχών και των αυτοκρατόρων. Παρατηρώντας το συμπληρωμένο διάγραμμα, συζητήστε στην τάξη για τις αλλαγές που έγιναν στη ρωμαϊκή διοίκηση και τις πιθανές αιτίες τους.
Συνάρχοντες: Κωνσταντίνος, Μαξέντιος, Λικίνιος, Γαλέριος
Συναυτοκράτορες: Κωνσταντίνος, Λικίνιος
Μονοκράτορας: Κωνσταντίνος


2. Παρατηρήστε την εικόνα 2 και σχολιάστε την ανάγλυφη παράσταση των τεσσάρων τετραρχών. Τι νομίζετε ότι προσπάθησε να απεικονίσει ο γλύπτης σ' αυτή; Η εξέλιξη της τετραρχίας τον δικαίωσε;

Η ανάγλυφη παράσταση απεικονίζει τον Κωνσταντίνο, τον Μαξέντιο, τον Λικίνιο και τον Γαλέριο. Ορισμένοι από τον Διοκλητιανό, οι τετράρχες, είχαν στόχο την αντιμετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων και των εξωτερικών εχθρών. Στην εικόνα τους βλέπουμε χωρισμένους ανά δύο σε Ανατολή και Δύση, μονοιασμένους και αγαπημένους. Δυστυχώς όμως η ιστορία απέδειξε το αντίθετο. Οι τετράρχες είχαν πολλές διαμάχες και διχόνοιες μεταξύ τους, πράγμα αντίθετο σε αυτό που προσπάθησε να απεικονίσει ο γλύπτης.

3. Συμπληρώστε τη μεσοστιχίδα της Τετραρχίας και σχολιάστε προφορικά, μετά τη συμπλήρωση, τη σημασία που είχε για την αυτοκρατορία το γεγονός που αναφέρει κάθε μια από τις εννέα προτάσεις
1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ -  Αυτοί δέχτηκαν πολλούς διωγμούς.
2. ΤΕΣΣΕΡΙΣ - Σε τόσες περιφέρειες χώρισε την αυτοκρατορία ο Διοκλητιανός.
3. ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ -  Κάποιες ...... επαρχίες έκαναν δικά τους κράτη.
4. ΣΥΝΟΡΑ - Τα παραβίαζαν συχνά πολλοί γειτονικοί λαοί.
5. ΤΕΤΡΑΡΧΙΑ -  Σύστημα διακυβέρνησης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
6. ΣΥΝΑΡΧΟΝΤΕΣ - Ονομάστηκαν έτσι επειδή κυβέρνησαν μαζί.
7. ΕΠΑΡΧΙΕΣ - Τις ανατολικές ...... απειλούσαν οι Πέρσες και οι Γότθοι.
8. ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑΣ - Το Διάταγμα της ...... έδινε θρησκευτική ελευθερία.
9. ΔΙΑΜΑΧΕΣ - Από τις εμφύλιες ...... βγήκαν νικητές ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος.
 

4. Στη χώρα μας σήμερα ζουν και εργάζονται ξένοι μετανάστες. Πολλοί απ’ αυτούς πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες. Παρατηρήστε την εικόνα 1, διαβάστε το Διάταγμα των Μεδιολάνων (πηγή 4) και συζητήστε στην τάξη για τον σεβασμό που πρέπει να έχουμε στην πίστη και στη λατρεία κάθε ανθρώπου.
Το διάταγμα των Μεδιολάνων, όχι μόνο έσωσε τους Χριστιανούς από τους διωγμούς, αλλά επίτρεψε σε όλους τους ανθρώπους να λατρεύουν όποια θρησκεία θέλουν. Στις μέρες μας, έχουμε πολλούς ξένους μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην χώρα μας. Οφείλουμε να σεβόμαστε και να δεχόμαστε την διαφορετικότητα και τις θρησκευτικές επιλογές των ξένων, όπως και εκείνοι οφείλουν να σέβονται τις δικές μας. Μόνο μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε αρμονικά και ειρηνικά με τους άλλους λαούς.
 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια