Αρχική Για μας Επικοινωνία

Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2

Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Επαναληπτικό μάθημα", θα ανακεφαλαιώσουμε για να
εμπεδώσουμε, αυτά που μάθαμε σε αυτή την ενότητα. Συγκεκριμένα να συγκρίνουμε μεγέθη και την ορολογία τους, τους αριθμούς από το έξι ως το δέκα, να τους συγκρίνουμε και τα σύμβολα ισότητας και ανισότητας, να προσθέτουμε και να αναλύουμε αριθμούς μέχρι το πέντε, και την γραφή της  πρόσθεσης με την χρήση συμβόλων.

Στο μάθημα αυτό υπάρχουν έξι δραστηριότητες που πρέπει να μελετήσουμε και να ετοιμάσουμε:

1.  Βρίσκω τον αριθμό που βρίσκεται πριν και μετά.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε λεπτομέρειες για την πρώτη δραστηριότητα πατήστε ΕΔΩ

2. Γράφω τους αριθμούς.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε λεπτομέρειες για τη δεύτερη δραστηριότητα πατήστε ΕΔΩ

3. Συμπληρώνω τους αριθμούς και τις κουκίδες στα ζάρια.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε λεπτομέρειες για την τρίτη δραστηριότητα πατήστε ΕΔΩ

4. Προσθέτω σε δεδομένο αριθμό το 1.
Προσθέτουμε σε αριθμούς που θα διαλέξουμε εμείς το 1 και γράφουμε στα κουτάκια τα αποτελέσματα που θα βρούμε.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε λεπτομέρειες για την τέταρτη δραστηριότητα πατήστε ΕΔΩ

5. α) Ζωγραφίζω ένα ορθογώνιο πιο πλατύ και πιο χαμηλό.
    β) Ζωγραφίζω ένα ορθογώνιο πιο στενό και πιο ψηλό.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε λεπτομέρειες για την πέμπτη δραστηριότητα πατήστε ΕΔΩ

6. Χωρίζω με διαφορετικούς τρόπους τις χάντρες σε μέρη και γράφω τους αντίστοιχους αριθμούς.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε λεπτομέρειες για την έκτη δραστηριότητα πατήστε ΕΔΩ


Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο)


Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν έξι ασκήσεις σχετικές με το μάθημά μας:

1. Υπολογίζω και γράφω τις πράξεις.
Γράφουμε και προσθέτουμε αριθμούς που θα διαλέξουμε εμείς και γράφουμε στα κουτάκια τα αποτελέσματα που θα βρούμε.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε με λεπτομέρειες την λύση της πρώτης άσκησης πατήστε ΕΔΩ

2. Υπολογίζω και γράφω την πράξη της πρόσθεσης.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε με λεπτομέρειες την λύση της δεύτερης άσκησης πατήστε ΕΔΩ

3. Συμπληρώνω ένα από τα σύμβολα >, < ή =.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε με λεπτομέρειες την λύση της τρίτης άσκησης πατήστε ΕΔΩ

4. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε με λεπτομέρειες την λύση της τέταρτης άσκησης πατήστε ΕΔΩ

5. Μοιράζω τα φορτηγά σε δύο μέρη με διαφορετικούς τρόπους. Γράφω τους αντίστοιχους αριθμούς.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε με λεπτομέρειες την λύση της πέμπτης άσκησης πατήστε ΕΔΩ

6. Υπολογίζω και συμπληρώνω τους αντίστοιχους αριθμούς.
Κεφ. 16 - Επαναληπτικό μάθημα - Ενότητα 2 - από το «https://e-tutor.blogspot.gr»
Για να δείτε με λεπτομέρειες την λύση της έκτης άσκησης πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε πολύ, αν κατά την πλοήγησή σας συναντήσετε κάποια ανάρτηση που παρουσιάζει πρόβλημα, αφήστε σχόλιο ή στείλτε μας email.