Αρχική Για μας Επικοινωνία

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2

Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2
Στο τέταρτο κεφάλαιο της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <", θα μάθουμε με ποια σειρά να γράφουμε τους
αριθμούς και τα σύμβολα που θα χρησιμοποιούμε όταν τους συγκρίνουμε, ώστε να φαίνεται ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος ο μικρότερος, ή αν είναι ίσοι.

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει βίντεο με την διδασκαλία του μαθήματος και την εξήγηση των ασκήσεων.

Στο μάθημα αυτό υπάρχουν τέσσερις δραστηριότητες που πρέπει να μελετήσουμε και να ετοιμάσουμε:

1. Το στόμα της φάλαινας
Συμπληρώνω τους αριθμούς και τα σύμβολα.
3 < 5  ,  6 > 4  ,  8 > 7  ,  7 < 9  ,
2 < 4  ,  5 < 7  ,  6 > 3  ,  9 = 9  ,
7 = 7  ,  10 > 0  .
Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2
2. μαθαίνω
μεγαλύτερο από         ίσο με          μικρότερο από 
         5 > 2                      2 = 2                     2 < 5

3. Συμπληρώνω το >, το < ή το =
4 > 3 , 2 < 6 , 8 = 8 , 6 < 9 , 5 = 5 , 7 > 3 , 4 < 10 , 0 < 10 .
Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2
4. Διαβάζω:  Γράφω:
1 ένα  , 2 δύο  ,  3 τρία  ,  4 τέσσερα  ,  5 πέντε .


Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο)Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν έξι ασκήσεις σχετικές με το μάθημά μας:

1. Βρίσκω τον αριθμό που βρίσκεται πριν και μετά.
Το 7 είναι πριν από το 8, άρα είναι μικρότερό του, οπότε:  7 < 8  ή  8 > 7  
Το 9 είναι μετά από το 8, άρα μεγαλύτερό του, οπότε:  8 < 9  ή  9 > 8
Ομοίως το 6 είναι πριν, άρα μικρότερο από το 8, οπότε: 6 < 8  ή  8 > 6
όπως και το 10 που είναι μετά το 8, κι έτσι:  8 < 10  ή 10 > 8

2. Συμπληρώνω τους αριθμούς και συγκρίνω.
4 > 2  ,  3 < 5  ,  6 = 6  
μπαλόνια 4 < 5 κούκλες , κύπελλα 7 > 6 κουτάλια  .
Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2
3. Συμπληρώνω τις λέξεις και τους αριθμούς.
4 - τέσσερα  ,  2 - δύο  ,  ένα - 1  ,  5 - πέντε  ,  τρία - 3 .

4. Βρίσκω αριθμούς μεγαλύτερους και μικρότερους από αυτόν : 5 .
Οι αριθμοί 7 , 9, το 8 κ.α. βρίσκονται μπροστά από το 5, άρα είναι πιο μεγάλοι από αυτόν, κι έτσι γράφουμε 7 > 5 ,  9 > 5 καθώς και 8 > 5 ή αλλιώς 5 < 7 , 5 < 9 και 5 < 8.
Το 4 το 2, αλλά και το 1 και το 0 είναι μικρότερα από το 5, άρα 5 > 4 , 5 > 2 και 5 > 1 όπως και 5 > 0 ή αλλιώς 4 < 5 , 2 < 5 και 1 < 5  ,  0 < 5  .
Το μηδέν δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτερο από κάποιον αριθμό (από αυτούς που ξέρουμε) αλλά είναι πάντα μικρότερο:  0 < 1  ,  0 < 6  ,  0 < 10 .
Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2
5. Ζωγραφίζω ψάρια και συμπληρώνω τους αριθμούς.
4 > 3  ,  5  =  5  ,  6 < 7  ,  8 > 3 .

6. Συμπληρώνω έναν αριθμό.
3 > 2  ,  2 < 4  ,  8 < 9  ,  0 = 0  ,
6 = 6  ,  6 > 5  ,  10 > 8  ,  9 < 10 .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε πολύ, αν κατά την πλοήγησή σας συναντήσετε κάποια ανάρτηση που παρουσιάζει πρόβλημα, αφήστε σχόλιο ή στείλτε μας email.