Αρχική Για μας Επικοινωνία

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Κεφ. 13 - Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ) - Ενότητα 2

Κεφ. 13 - Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ) - Ενότητα 2
Στο πέμπτο κεφάλαιο της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)", θα μάθουμε να προσθέτουμε και να

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2

Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2
Στο τέταρτο κεφάλαιο της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <", θα μάθουμε με ποια σειρά να γράφουμε τους

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Κεφ. 11 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) - Ενότητα 2

Κεφ. 11 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) - Ενότητα 2
Στο τρίτο κεφάλαιο, της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)", θα μάθουμε πως να μετράμε και να προσθέτουμε,

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Κεφ. 10 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) - Ενότητα 2

Κεφ. 10 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) - Ενότητα 2
Στο δεύτερο κεφάλαιο, της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)", θα μάθουμε πως να μετράμε και να προσθέτουμε,

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Κεφ. 9 - Σύγκριση μεγεθών - Ενότητα 2

Κεφ. 9 - Σύγκριση μεγεθών - Ενότητα 2
Στο ένατο κεφάλαιο, το πρώτο της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Σύγκριση μεγεθών", θα μάθουμε πως να συγκρίνουμε τα αντικείμενα που υπάρχουν